Organisatie

Lobbywerk: investeren in goede relaties met de overheid en ervoor zorgen dat de overheid uw plannen steunt!

 

In onze samenleving hebben overheid en maatschappij voortdurend met elkaar te maken. Vaak noodgedwongen, maar in een samenspel van private en publieke actoren kunnen ook bewust mooie dingen worden gerealiseerd.

Beslissingen van de overheid hebben grote invloed op kansen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Soms doordat de overheid ruimte weet te scheppen of bescherming biedt. Soms echter ook in negatieve zin, wanneer regels de ruimte voor ondernemen dreigen te verstikken of de voortgang belemmeren.
De overheid - van hoog tot laag - is zich er vandaag de dag zeker wel bewust van, dat zonder een goede samenwerking met de samenleving in al zijn geledingen, het algemeen belang niet goed gediend kan worden. En ook de samenwerking tussen hogere en lagere overheden is essentieel voor een slagvaardig beleid.

Helaas spreken bedrijven en organisaties niet altijd de taal van de overheid (en andersom!). En dan gaat er veel mis. Klagen over onbegrip of stroperigheid is dan één ding, maar er wat aan doen - uit welbegrepen eigenbelang van uw organisatie of bedrijf - is een tweede!

Succesvol handelen begint met goede ideeën van u en uw organisatie/bedrijf, plus een stevig maatschappelijk en zakelijk draagvlak. Daarna is het mogelijk om de overheid bij uw idee te betrekken en medewerking te krijgen, en als het goed loopt, zelfs op uw voorwaarden!
Dat is in het belang van uw organisatie of bedrijf, maar ook in het belang van de overheid, die niet zonder uw participatie kan!

Pagina┬┤s: 1 2 Volgende »