Cursusinformatie

"Systematisch lobbyen, effectief omgaan met de overheid"

Een cursus ´doe het zelf´ voor bedrijven en organisaties.

1. Inleiding
Deze pagina geeft een overzicht van de doelstellingen, achtergrond,inhoud en werkwijze van de training Systematisch Lobbyen, effectief omgaan met de overheid. De training in het structureel en systematisch behartigen van belangen bij de overheid maakte van 1997 tot 2000 deel uit van het opleidingenpakket van het PAO Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen en wordt sindsdien meerdere malen per jaar door onszelf of ´in company´ georganiseerd. Het is mogelijk om een soortgelijke cursus ook op uw bedrijf te organiseren.

Deelnemers aan deze cursussen/trainingen zijn - veelal op directieniveau - werkzaam bij (semi-overheids)bedrijven, adviesorganen bij de overheid, bedrijfsorganisaties en gesubsidieerde instellingen op divers terrein (onderwijs, cultuur, kinderopvang, welzijnswerk, vluchtelingenwerk).

 

Deelnemers gaven na afloop van de cursus de volgende resultaten aan:

  • een grotere kennis van lobby-strategische concepten,
  • het daadwerkelijk (kunnen) hanteren van deze concepten bij het behartigen van hun bedrijfs- of organisatiebelangen bij de overheid;
  • een gevoel van grotere zekerheid, omdat men meer inzicht kreeg in de eigen aanpak en daardoor veel minder ad hoc, gevoelsmatig en 'toevallig' bezig is met het vormgeven en bespelen van de relaties met de overheid;
  • in enkele gevallen ook direct aantoonbare winst, omdat men -werkend vanuit deze nieuwe concepten en met een andere houding - meer succes boekte voor het eigen bedrijf of instelling.

De cursus ´Systematisch Lobbyen, effectief omgaan met de overheid´ wordt verzorgd door twee adviesbureaus met veel ervaring in het hanteren van relaties tussen overheden en organisaties die veel met de overheid te maken hebben. De trainers/docenten hebben jarenlange ervaring met verschillende vormen van het lobbyproces en met het praktisch en gedragsmatig coachen van sleutelfunctionarissen die in het spanningsveld rondom de overheid opereren.

Opleidingen in Systematisch Lobbyen zijn in samenwerking met de organisatie BBO ook in diverse niet-Europese landen verzorgd, als onderdeel van hulpprogramma's ter versterking van de 'civil society' in Mali, Ethiopië, Vietnam, Colombia en Kyrgizistan etc.

De trainers zijn:

Ir. Govert D. van Oord
Entree Adviesbureau voor Overheidsbetrekkingen, Schipluiden

Dr. Jan Hendriks
A.O., adviseurs voor organisatiewerk, Driebergen

 

Pagina┬┤s: 1 2 3 4 5 6 Volgende »