Cursus

Systematisch lobbyen: Effectief omgaan met de overheid

 

Samenvatting
 De cursus wordt in company verzorgd door twee adviesbureaus met veel ervaring in het hanteren van relaties tussen overheden en organisaties die veel met de overheid te maken hebben. De trainers/docenten Ir. Govert van Oord en Dr. Jan Hendriks hebben jarenlange ervaring met verschillende vormen van het lobbyproces en met het praktisch en gedragsmatig coachen van sleutelfunctionarissen die in het spanningsveld rondom de overheid opereren. De doelgroep van deze cursus omvat directieleden en andere 'sleutelfunctionarissen' die vanuit particuliere organisaties en bedrijven regelmatig met (een deel van) deze overheid te maken hebben. Voor veel van deze functionarissen is lobby een ´niet te vermijden` bezigheid, waar ze wel aan moeten meedoen. Vaak hebben ze al aan het begin van de activiteiten en gesprekken het gevoel de boot gemist te hebben, maar toch is het van groot belang voor het bedrijf of de organisatie dat er een positief resultaat uit de lobby komt. De cursus heeft tot doel om de persoonlijke effectiviteit in het omgaan met de overheid te vergroten.

 

Wat biedt de cursus?
De cursus biedt een inzicht in de mogelijkheden die lobby biedt, ook aan kleinere organisaties. Op grond daarvan krijgen de deelnemers een beeld van methodes, van de kansen en de ingrediënten die een plan van aanpak effectief maken. Hoe kan de vicieuze cirkel van het ongemakkelijke gevoel en de geringe resultaten worden doorbroken, hoe leren de deelnemers van winnen en verliezen?

De cursus daagt deelnemers uit om al tijdens de bijeenkomst met die inzichten systematisch aan het werk te gaan en de elementen van hun 'eigen' lobby-strategie te doordenken en - waar nodig – (opnieuw) te ontwerpen. Door zich in de situatie van de andere deelnemers te verdiepen, leert men bovendien zich te verplaatsen in de andere spelers van het lobby´spel`. De gedragsdimensie hoort daar zeker bij.

 

Wat leert u tijdens de cursus?
Deelnemers aan de lobbycursus:
- leren de 'taal' van het lobby-vak;
- maken kennis met 'hoe het werkt' (in welke mechanismen kom je terecht, hoe kun je die benutten, wat zijn de valkuilen, etc.);
- maken kennis met belangrijke houdingsaspecten in dit spel
- leren denken in termen van lobby-strategie, gesprekstactiek (etc.);
- ontwikkelen tijdens de cursus een stukje 'maatwerk' lobby-strategie voor de eigen instelling
- krijgen van de docenten tijdens de training hele praktische en concrete tips voor hun eigen lobby´s
- speken met een bestuurder die zelf regelmatig ´object` is (geweest) van een lobby

 

De gegevens
De cursus wordt verzorgd door 1 of 2 docenten en werkt met minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. De cursus omvat 5 dagdelen (zie conceptprogramma).

De kosten van de cursus worden in overleg vastgesteld en hangen af van uw wensen en het aantal deelnemers.